Складні ефіри

Складні ефіри є найбільш розповсюдженим класом органічних розчинників, що широко застосовуються в практичних цілях. Отримують їх шляхом етерифікації  відповідних спиртів мінеральних або органічних кислот. За полярністю складні ефіри близькі до кетонів.

Найбільшого поширення в якості розчинників отримали ефіри оцтової кислоти – ацетати. Інші ефіри (кислоти молочної – лактати, масляної- бутирати, мурашиної – форміати) знайшли обмежене застосування. 

Метилацетат. Вітчизняною промисловістю технічний метилацетат випускається у вигляді дерево-спиртового розчинника, в якому міститься 50% (мас.) основного продукту. Метилацетат також утворюється у вигляді побічного продукту при виробництві полівінілового спирту. За розчинюючою здатністю метилацетат аналогічний ацетону і застосовується в ряді випадків як його замінник. Однак він володіє більшою токсичністю, ніж ацетон.


Етилацетат. (ГОСТ 8981-71). Отримують методом етерифікації на лісохімічних підприємствах при переробці синтетичної і лісохімічної оцтової кислоти, гідролізного та синтетичного етилового спирту. Етплацетат подібно ацетону розчиняє більшість полімерів. У порівнянні з ацетоном його перевага в більш високій температурі кипіння (меншій летючості). Добавка]5-20% етилового спирту підвищує розчиняють здатність етилацетата щодо ефірів целюлози, особливо ацетилцеллюлози.

Пропилацетат. За розчинюючою здатностю подібний етилацетату.

Ізопропилацетат. За властивостями займає проміжне положення між етил і  бутилацетатами. Розчиняє складні ефіри целюлози, жири, масла,  синтетичні полімери.

Бутилацетат (ГОСТ 8981-71). Отримують нагрівом бутилового спирту і оцтової кислоти в присутності каталізаторів. Найбільш широко поширений розчинник при отриманні і застосуванні лакофарбових матеріалів. Розчиняє ефіри целюлози, масла, жири, хлоркаучук, вінілові полімери, карбнальні смоли і т. д. Добавка бутилацетату разом з невеликою кількістю бутилового спирту запобігає побілінню лакових плівок. 

Ізобутилацетат. По розчинюючій здатності аналогічний бутилацетату, проте значно дорожче останнього.

Гексилацетат. Розчинник нітроцеллюлозних, поліуретанових і поліакрилатних лакофарбових матеріалів.

Амилацетат. Отримують з сивушних масел. Має високу розчинювальну здатність. Значно дорожче бутилацетата, що обмежує його застосування.

Ізоамилацетат (грушева есенція). Застосовується як розчинник і як запашна речовина в харчовій промисловості та при виготовленні миючих засобів.

Циклогексилацетат. Застосовується в сумішах, що містять похідні целюлози та олії, здатні окислюватися на повітрі. За розчинюючої здатності аналогічний амилацетату, однак через різкий запаху застосовується обмежено.Етиленглікольмоноацетат. Застосовується для розчинення складних ефірів целюлози і епоксидних смол. Не змішується з вуглеводнями. У розчини ацетатів целюлози, приготовані з цим розчинником, можна вводити невелику кількість води.

Етиленглікольдіацетат. Розчинююча здатність, як у етиленглікольмоноацетата. При додаванні покращує адгезію плівок і їх гнучкість.

Целлозольвацетати. Запобігають помутніння плівок у вологих атмосферних умовах. Застосовуються в суміші з толуолом або діацетоновим спиртом для розчинення епоксидних полімерів.

Етиллактат. Розчиняє складні і прості ефіри целюлози, погано розчиняє масла. Реагує з пігментами лужного характеру, наприклад з цинковими білилами. Змішується з водою, проте здатний обмилюватись. Не змішується з  нафтовими вуглеводнями.

Бутиллактат. Отримують шляхом етерофікаціі молочної кислоти бутиловим спиртом. Володіє кращою розчинюючою здатністю, ніж етиллактат. З водою не змішується.

Алкіленкарбонати. Циклічні ефіри вугільної кислоти. Є хорошими розчинниками поліакрилонтирила, поліамідів, полівінілхлорида, поліетилентерефталату та інших полімерів. З числа алкіленкарбонатsв як розчинник найбільш широко застосування знайшов пропілен-карбонат (ТУ 38-10-10251-72). Його отримують з пропилену і двоокису вуглецю . Застосовується як розчинник поліакрилонтирила, сополімерів полівінілхлорида  з вінілацетатом. У суміші з етилцеллозольвом (розчинник 548) застосовується для розчинення лакофарбових матеріалів на основі акрилових сополімерів і епоксидних смол.